Besparingen?

De openbare bibliotheken worden al enkele jaren getroffen door besparing bij de overheden.

De subsidies vanuit Vlaanderen werden enkele jaren niet geïndexeerd. In 2015 kwam daar nog eens een besparing van 5% bovenop. Vanaf 2016 werden deze subsidies toegevoegd aan het Gemeentefonds en definitief niet meer geïndexeerd. De bijdrage vanuit Vlaanderen aan de openbare bibliotheken verdampt zo geleidelijk aan.

Ook de steden en gemeenten zitten in slechte financiële papieren en besparen, ook op de bibliotheek. Uit de statistieken van de Vlaamse overheid blijkt dat er bespaard wordt op alle aspecten van de werking. Bibliotheken moeten het stellen met kleinere collectiebudgetten.
Het personeelsbestand krimpt: tijdelijke contracten worden niet verlengd en medewerkers die met pensioen gaan, worden niet vervangen.


Er wordt bespaard op algemene werkingsmiddelen, waardoor ze minder activiteiten kunnen organiseren. De globale budgetten voor bibliotheken dalen.