dinsdag 8 maart 2016

Een bibliotheek in elke gemeente


Een goede openbare bibliotheek versterkt de lokale gemeenschap. Ze beschikt over een ruime collectie en voldoende deskundig personeel. Het is een veilige plek waar iedereen terecht kan met vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning. 

Door de besparingen bij de Vlaamse overheid en bij de lokale besturen, door het ontmantelen van de provincies en het afschaffen van de bibliotheekplicht van steden en gemeenten, dreigt deze basisvoorziening in het gedrang te komen, zeker op langere termijn. 


De toegang tot bibliotheekvoorzieningen moet voor iedereen gewaarborgd worden.  


De Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw (VVBAD) volgt de ontwikkelingen nauwgezet op.