Bibliotheek als basisvoorziening?

Volgens het decreet Lokaal Cultuurbeleid is de openbare bibliotheek:
"een basisvoorziening waar elke burger terecht kan met zijn vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning. Ze bemiddelt actief bij het beantwoorden van deze vragen. De openbare bibliotheek is actief op het vlak van geletterdheid, cultuurspreiding en cultuurparticipatie. De bibliotheek werkt in een geest van objectiviteit en vrij van levensbeschouwelijke, politieke en commerciƫle invloeden."
Vanaf 1 januari 2016 wordt deze basisdienst niet langer gegarandeerd door de Vlaamse overheid. Het "decreet tot wijziging van diverse decreten houdende de subsidiĆ«ring van de lokale besturen" dat Vlaanderen wil invoeren, had ingrijpende gevolgen:
  • Het schrapte de verplichting voor lokale besturen om een bibliotheek te hebben.
  • Het schrapte meteen ook alle kwaliteitseisen voor bibliotheken met betrekking tot laagdrempelige toegang.
  • Het geld dat steden en gemeenten tot nu toe van Vlaanderen ontvingen voor hun bibliotheekbeleid, zal vanaf dit jaar niet meer aan de bibliotheek besteed moeten worden.
 Daarmee is het recht op informatie niet langer een basisrecht voor de Vlaamse burger.