Provinciale dienstverlening?

De provincies zijn een belangrijke partner in het bibliotheekbeleid:
  • Ze ondersteunen regionale samenwerking tussen bibliotheken.
  • Ze ondersteunen de publiekswerking van bibliotheken door begeleiding door een aanbod aan activiteiten en materialen.
  • Ze staan in voor opleidingen voor het bibliotheekpersoneel.
  • Ze maken leenverkeer tussen bibliotheken onderling betaalbaar zodat burgers via hun eigen bib toegang krijgen tot de collecties van alle Vlaamse bibliotheken.
  • Ze stimuleren innovatie.
  • Ze ontwikkelen provinciale bibliotheeksystemen, zodat de lokale bibliotheekmensen zich meer met hun gebruikers kunnen bezig houden en minder met ICT.
De Vlaamse regering heeft beslist dat de provincies zich vanaf 1 januari 2017 geen bibliotheekbeleid meer mogen voeren. Niemand weet momenteel of deze taken in de toekomst nog uitgevoerd zullen worden en welke instantie dat zou moeten doen.

In tijden van besparingen is het onbegrijpelijk dat alle ondersteuning voor regionale samenwerking op de helling gezet wordt, zeker als je weet dat Vlaanderen vele kleine bibliotheken telt. Bijna de helft van de bibliotheken hebben 4 voltijdse medewerkers of minder.